Grupo de trabajo

  Importante: El archivo debe ser un pdf de no mas de una página. Tiene que contener como mínimo.
  - Nombre del Grupo
  - Nombre del contacto
  - Email de contacto
  - Pequeña descripción del grupo

  Acciones


   Importante: El archivo de información debe ser un pdf y de una sola página. Tiene que contener como mínimo.
   - Nombre de la Acción
   - Nombre del contacto
   - Email de contacto
   - Pequeña descripción de la acción

   El archivo con la documentación si ya existe, deberá ser subida en formato pdf, si es solo un único archivo, o en zip o rar si son varios. Serán los documentos generados en la acción, para que otro grupo de trabajo pueda aprovecharlos a la hora de realizar otra acción similar.

   IKASTETXETAN MASKARARIK ETA URRUNTASUN SOZIALEKO NEURRIRIK EZ!!

   Ekimena amaituta, dagoeneko Luis De Miguel Ortega abokatuari eman zaizkio helburua martxan jartzeko sinadurak.

   Ikastetxeetan koronabirusa dela eta maskarak eramatearen eta urruntasun sozialeko hainbat neurri ezartzearen aurka gaudela adierazi nahi dugu, umeen osasunari dagokion garrantzia eman ez zaiolako, besteak beste honako arrazoiengatik:

   a) Konfinatzeko eta antzeko neurriak behar bezala justifikatzen dituen txosten teknikorik gaur egun ez dagoelako.

   b) Koronabirusak umeei eragiten ez dielako eta eragitekotan oso modu arinean delako.

   c) Birus guztiei aurre egiteko higiene ona, elikadura ona eta aire zabalean egotea komenigarriak direlako eta estresa, beldurra eta isolamendua horiek zabaltzen laguntzen dutelako.

   d) Koronabirusarengandik babesteko eta baita sendatzeko, bai praktika, bai elikagaiak eta baita sendagai frogatuak daudelako (hidroxiklorokina kasu…).

   e) Gizarte urruntasuna eta kasu honetan umeena (jolas lekuak kendu…) gutxieneko arrazionaltasunik ez dutelako, haurrentzat sortuko luketen kaltea ekar lezaketen edozein onura baino handiagoa delako.

   f) Urruntze sozialeko ekintza horiek oinarrizko eskubideak erabat murrizten dituztelako.

   g) Eskoletarako planteatzen ari diren neurriek haurren osasun fisiko eta mentalean eragin negatibo argia izango dutelako, eta egiaztatu ez dutelako benetako onurarik ekarriko duen edo prebentziorako balioko duen .

   h) Maskarak derrigorrez eta etengabe emateak oxigenazio prozesua kaltetzen duelako. Oxigeno dioxido larregi arnasteak buruko minak, kontzentrazio eza eta estutasuna eragin ditzake.

   i) Txertoak egon ala ez egon umeek sozializatzeko elkarrekin egon eta jolasteari utzi behar ez diotelako. Gainera, txertoek mugak dituzte, birusa etengabe aldatzen ari delako eta gripe eta gaixotasun guztien aurrean herritar guztiak inmunizatzea beste biderik ez dagoelako, gizakia sortu zenetik egin den bezala.

   j) Umeak etxean denbora gehiegi itxita egon direlako, Europako beste herrialde askotan kalera atera ahal izan duten bitartean eta aski da, tratu txarrak emateaz kokotaraino gaudelako!!!

   k) Maskarak birusen aurka eraginkorrak direla ziurtatzeko oinarri zientifikorik ez dagoelako.

   l) Maskara eramatean oso normala da eskuekin aurpegia gehiagotan ukitzea eta ondorioz kutsatzeko arriskuak gehitzen direlako.

   ll) Maskara denbora luzez erabiltzean hezetasuna medio, birus, bakteria eta lizunak hortxe haztea errezten delako.

   Izenpe hauek Nafarroako eta EAEko Hezkuntza Sailei bidaliko zaizkie eta gurasoek zuzenean euren ikastetxera bideratu ahal izango dute.
   Izenpe bilketa hau, estatu mailan, Luis Miguel Ortega abokatuaren kanpaina laguntzeko asmoz egin da.

   Scabelum elkartearen web-helbidea. Bertatik, egoera horrengatik eta beste askorengatik, era guztietako eskariak aurkezten dira, eta egoera horren aurka borrokatzen jarraitu ahal izateko dohaintza bat egin dezakezu:

   https://www.scabelum.com/

   Lortutako sinadura kopurua goizero eguneratuko da.

   Sinadura kopurua   1.420

    

   *Prozesu honetan jasotako datu guztien tratamenduaren erantzukizuna MICELIO irabazi-asmorik gabeko herritarren erakundearena da. Zure datuak erabiltzeko legitimazioa inprimaki hau inskribatuz emandako baimenean oinarrituta dago. Datuak helburu jakin baterako baino ez dira erabiliko. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako. Emandako datuak legeak ezarritako gehieneko denboran gordeko dira, edo interesdunak ezerezteko eskubidea baliatu arte, posta elektroniko bidez info@micelio.es helbidera bidalita; beraz, eskubidea du bere datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko edo, datuak beharrezkoak ez direnean, ezabatzeko eskatzeko. Halaber, eskubidea du datuak mugatzeko eta, posible den kasuetan, eramangarritasuna izateko. Halaber, zure eskubideak urratu direla uste baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian. Inprimaki honen sinatzaileak aitortzen du MICELIOren pribatutasun-politika irakurri eta onartu duela, eta erakundearen gaiei buruzko komunikazioak posta elektronikoz bidaltzeko baimena ematen du.

   // NO A LAS MASCARILLAS NI MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS!!

   Iniciativa finalizada, ya se han entregado al abogado Luis De Miguel Ortega las firmas para poner en marcha el objetivo de la misma.

   Queremos manifestar nuestra oposición a las mascarillas y a las medidas de distanciamiento social que quieren implantar en los centros escolares en relación con el coronavirus, ya que no se le ha dado la importancia que le corresponde a la salud de los niños y niñas, entre otras razones por:

   a) Por no hay informes técnicos al día de hoy que justifiquen debidamente las medidas de confinamiento y similares.

   b) Porque el Coronavirus no afecta a las niñas y niños y si lo hace es de forma muy leve.

   c) Porque una buena higiene, buena alimentación y estar al aire libre, respirar bien son buenos factores para combatir todo tipo de virus. Y porque el estrés, el miedo y el aislamiento contribuyan a su propagación.

   d) Porque hay prácticas saludables de alimentación y productos adecuados, así como fármacos probados, que lo combaten adecuadamente (como hidroxicloroquina).

   e) Porque el distanciamiento social y, en este caso, el de los niños y niñas (suprimir lugares de juego …) carece de una racionalidad mínima, y porque el perjuicio para los niños y niñas que crearía es superior a cualquier beneficio que se pudiera obtener, creando depresión y des personalización.

   f) Porque estos actos de alejamiento social suponen una restricción total de los derechos fundamentales.

   g) Porque las medidas que se están planteando para las escuelas van a tener un impacto negativo claro en la salud física y mental de los niños y niñas, y no han acreditado si va a suponer un beneficio real o va a servir como prevención.

   h) Porque llevar permanente y obligatoriamente la mascarilla afecta negativamente al proceso de oxigenación. Genera dolores de cabeza, falta de concentración y ansiedad.

   i) Porque haya o no vacunas, las niñas y niños no tienen que dejar de estar juntos y de jugar. Además, las vacunas tienen limitaciones porque el virus está en constante cambio y no hay otra vía ante todas las gripes y enfermedades que inmunizarse toda la población como se ha hecho desde el inicio de la humanidad.

   j) Porque los niños y niñas ya han estado demasiado tiempo encerrados en casa, mientras que en otros muchos países europeos han podido salir a la calle y ¡¡¡basta ya de maltratarlos!!!!

   k) Porque no se ha demostrado que las mascarillas sean eficaces contra los virus.

   l) Porque las personas, sobre todo los niños, tienden a tocarse más la cara con el uso de las mascarillas aumentando el riesgo de contagio.

   ll) Porque al utilizar la mascarilla por tiempo prolongado se acumula humedad facilitando la acumulación de virus, bacterias y hongos.

   Estas firmas serán remitidas a los Departamentos de Educación de Navarra y de la CAPV, pudiendo los padres y madres derivar ésta solicitud directamente a su centro educativo. También servirán para apoyar la campaña del abogado D. Luis De Miguel Ortega a nivel estatal.

   Dirección web de la asociación Scabelum, desde donde se están presentando todo tipo de demandas por esta situación y por otras muchas, y donde puedes realizar una donación para posibilitar el seguir luchando contra esta situación:

   https://www.scabelum.com/

   El número de firmas conseguidas se irá actualizando cada mañana.

   Nº de Firmas   1.420

    

   *La responsabilidad del tratamiento de todos los datos recibidos en este proceso es de MICELIO, organización ciudadana sin ánimo de lucro. La legitimación para el uso de sus datos está basada el consentimiento otorgado mediante la inscripción de este formulario.  El uso de los datos será exclusivamente para el fin que los desencadena. Los datos no se cederán a terceros. Los datos proporcionados se conservarán  el tiempo máximo estipulado por la ley o hasta que la persona interesada ejerza su derecho de cancelación, solicitándolo mediante un email a info@micelio.es, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, tiene derecho también a su limitación y a la portabilidad en los casos en que fuese posible llevarla a cabo. Asimismo, si considera que sus derechos han sido vulnerados puede ejercitar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. El firmante de este formulario, declara haber leído y aceptado la política de privacidad de MICELIO y consiente el envío de comunicaciones relativas a asuntos de la organización  mediante correo electrónico.